Okinawa Goju-Ryu Karate

Wat is Karate?

Karate is een Oosterse vechtkunst die ontstaan is op het Japanse eiland Okinawa en haar wortels heeft in China.
Het woord karate betekent letterlijk :
LEGE (kara) – HAND (te). Er wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de ledematen als natuurlijke wapens.

Het is ontstaan in een tijd waarin men op het eiland Okinawa geen wapens mocht dragen van de overheersers van het vaste land van Japan. Deze omstandigheid bracht de inwoners van Okinawa er toe om een uiterst effectieve vechtkunst te ontwikkelen waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de lichamelijke en geestelijke kwaliteiten van de mens. Er zijn in die tijd en in de jaren daarna meerdere karate stijlen ontstaan. Het Okinawa Goju-Ryu is één van de oudste.
Vandaag de dag wordt karate daarom ook niet alleen beoefend als zelfverdedigingskunst, maar ook als methode om je lichamelijke en geestelijke gezondheid te versterken en als lichaamscultuur en levensweg (-DO).
De uitvoerige aandacht voor zaken zoals lichaamshouding, concentratie, ontspanning, doorzettingsvermogen, ademhaling, e.a… verbeteren niet alleen je algemene lichamelijke en geestelijke gesteldheid maar kunnen ook van pas komen bij andere werkzaamheden of sporten.
Karate kan vrijwel door iedereen beoefend worden volgens eigen ingesteldheid en mogelijkheden.
Men mag echter niet uit het oog verliezen dat een goede kennis van de karatetechnieken een lange, geduldige en harde training vereist. Eén van de grondleggers van karate, Gichin Funakoshi zegt : “ Het uiteindelijke doel van karate is geen nederlaag of overwinning maar de verbetering van het karakter van de beoefenaar. Karate is sport, zelfverdediging en lichaamscultuur. Wanneer geweld losbarst, is dit slechts het gevolg van een disharmonie tussen lichaam en geest. Gewelddadig zijn, is zwak zijn. Door zich disciplines op te leggen, overwint men zichzelf.”

Het Okinawa Goju-Ryu Karate

Wanneer men het moderne karate analyseert, vindt men dat vele oude traditionele waarden en trainingsfilosofieën verloren of vergeten zijn.
In het Okinawa Goju-Ryu zijn deze nog steeds zeer in gebruik zoals: Krachttraining (Hojo-Undo) m.b.v. speciale traditionele hulpmiddelen als kongoken,  chi-ishi, nigiri-game enz. Het is noodzakelijk om je eigen kracht tot op een effectief  bruikbaar niveau uit te bouwen.
Sanchin of ademhalingskata. Alhoewel de andere stijlen oorspronkelijk deze kata ook  beoefenden, is hij nu vrijwel uniek voor Goju-Ryu. Higaonna Sensei zegt altijd: 
“No Sanchin, No Power!”

Ook het systeem van opwarmingsoefeningen is een integraal deel van de training.
Het omvat, rek- en strekoefeningen, krachtoefeningen, ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen (die de grondslag voor Sanchin leggen) e.a.
Naast de gebruikelijke aandacht in alle karatestijlen voor stoot-, slag-, afweer- en traptechnieken, kent het Goju-Ryu karate eveneens een uitgebreid scala van grepen, klemmen en werptechnieken.
Ook de solide en cirkelvormige bewegingen, evenals kakië (klevende handen-technieken) zijn een typisch kenmerk van het Okinawa Goju-Ryu Karate.
Harde en krachtige slag- en traptechnieken worden afgewisseld met snelle lichaamsverplaatsingen, ontwijkingen en oefeningen, waarbij juist de kracht van de tegenstander ten eigen voordele wordt benut.
Filosofische verschillen tussen Goju-Ryu en de andere stijlen:
De meeste stijlen concentreren zich voornamelijk, en sommige volledig, op competitie karate. De gehele training en geestelijke benadering is op het verslaan van een tegenstander gericht. In dit proces gaan de meeste traditionele waarden verloren en vrijwel alle effectieve karatetechnieken worden opgegeven in ruil voor verwaterde technieken die scheidsrechters imponeren. De deelnemers worden hier eigenlijk technisch beperkt tot een aantal op het tornooi toegestane technieken.

Gebruikmakend van Sensei Higaonna’s woorden kan de Okinawa Goju-Ryu aanpak als volgt worden samengevat: “ Karate is zeer diep en als je ophoudt na enkel sport karate gedaan te hebben, heeft het helemaal geen betekenis gehad. Ons doel is een karate te beoefenen dat we kunnen volhouden tot we 60, 70 of 80 jaar oud zijn. Ons doel is niet iemand te verslaan of een competitiematch te winnen, ons doel is het correct aanleren en doorgeven van de juiste technieken en kata aan de toekomstige generaties. Dit alles in de vorm zoals die aan ons is gegeven. ”
Okinawa Goju-Ryu is een veelomvattende karatestijl die een harmonieuze ontwikkeling van lichaam en geest beoogt. Beoefening ervan is een uitstekende manier om aan moed, doorzettingsvermogen, controle, zelfbeheersing en zelfvertrouwen te werken.

TOGKF Kamon

TOGKF Kamon

Het kamon is gebaseerd op het wapenschild van de Miyagi familie. Begin jaren ’70, trainde Higaonna Sensei in de Yoyogi dojo en kreeg hij toestemming van An’ichi Miyagi Sensei om hun wapenschild te gebruiken.
De rode cirkel staat voor Okinawa en de gouden cirkel staat voor appreciatie en respect.

Humility by Morio Higaonna Sensei

Deze tekst werd geschreven door Higaonna Sensei

Chojun Sensei would always speak to his students: People who do karate, they train every day, build stamina, physical strength and technical skill. Little by little their spirit also grows strong. As his students developed these skills and attributes he would always speak to them about the importance of the quality of humility. He would say “JU (10) no chikara dekitara, GO (5) ni saginasai”. What he meant by this is, as your power and technical abilities grow stronger to the level of 10, your confidence will also increase and so you need only to display your abilities to the level of 5. He said that as you develop your karate skills, the quality of humility should be developed as well, and with this feeling of humility and modesty, your training should become even more intense, constantly challenging yourself to go a little harder or a little longer, even when you are tired and want to quit. You must never lose the feeling of appreciation for your instructor, as well as the appreciation for your family, for their love and support of your efforts. Some karate-ka, when they feel they have achieved a high level of technical ability and/or dojo success, will develop an attitude that their success is due to their efforts alone and develop an ego out of control. They may mouth the words of “thank you” to their instructor or to others, but in their hearts they feel that their achievements are theirs and theirs alone. This is not the case, however, and no karate-ka should ever forget or lose the feeling, no matter how successful they become, that their success is a group effort of all of those around them who have helped them reach the level they have. For my own feelings, I am so grateful to An’ichi Miyagi Sensei for his teachings, wisdom and guidance, treasures that no amount of money could buy. He has taught me more than just technique, and the knowledge he has passed on to me has made me truly believe that the power and benefits of Goju-Ryu karate are so omnipotent that I feel I must pass these benefits on for the good of human society, for the benefits of Goju-Ryu do not stop with technique, but they are also powerful tools in helping people to become better human beings. In order to achieve this higher goal however, karate-ka must truly train with an open mind and heart, and not for power or control. You must allow karate to develop your spirit and not use it to develop your own selfish objectives. I love karate. When I was twenty I loved practicing kata, and now that I am in my 50’s, my passion for kata has become consuming. I also love teaching, for when I see students training their hardest and pushing themselves to their limits, I become inspired by their efforts and it makes me want to try harder and do better. On occasion it has happened, however, that a student develops ego instead of humility, and I feel that it must be due to my inability to get my message across to that student that this happens and he/she takes a wrong turn. This only inspires me more, and I accept the challenge and focus on the truly dedicated students with me to help them understand the importance of their training and to keep them focused on the true objectives of karate. The goal is to allow karate to develop harmony of spirit and mind. Every day I remember An’ichi Miyagi Sensei’s words to me: “You must constantly research and develop your technique and character by challenging yourself every day, pushing yourself harder and harder, with the ultimate goal of humility.”