Terminologie

Woordenlijst

arigato gozaimashita: hartelijk dank
budo: verzamelnaam voor moderne Japanse en Okinawaanse krijgskunsten
chudan: bovenlichaam, van zonnevlecht t.e.m. de sleutelbeenderen
dachi: stand
dan: graad binnen het gradueringssysteem dat in veel moderne krijgskunsten wordt gehanteerd, oplopend van 1e tot 10e dan
dojo: plaats waar men een krijgskunst beoefent
gedan: onderlichaam tot onder de zonnevlecht (= solarus plexus)
gi: karate pak
Goju-Ryu: onze karate stijl, hard-zacht
hara of tanden: energetisch centrum in het midden van de onderbuik waar de ki (levensenergie) wordt opgewekt en opgeslagen
jodan: hoofd en nek, boven de sleutelbeenderen
kamae: gevechtshouding
karateka: beoefenaar van karate
kiai: letterlijk KI = levensenergie, levenskracht, ademkracht   AI = samenbrengen, bundelen,         verenigen. Bundeling van levenskracht. Het is dus een kreet waarbij je krachten gebundeld en
gericht worden
ki o tsuke: aandacht, letterlijk: “verzamel je levensenergie”
kumite: gevechtsoefening
kyu: graad binnen het gradueringssysteem dat in veel moderne krijgskunsten wordt gehanteerd, oplopend van 10e t/m 1e Kyu
martial arts: krijgskunsten, verzamelnaam voor krijgs- en zelfverdedigingskunsten
obi : gordel, band die om de gi word gewonden en aan de voorzijde wordt geknoopt
onegai shimasu: wilt u mij leren
otegaini rei: groet elkaar
rei: groet, buig
senpai: de senior, de oudere. Deze persoon neemt de training over als de sensei afwezig is
sensei: leraar, wordt gebruikt als aanspreektitel voor de leraar
sensei ni rei : groet de leraar
shihan: leraar van het hoogste niveau (8e dan of hoger)
tellen tot tien: ichi – ni – san – shi – go – roku – shichi – hachi – ku – ju
tai sabaki: lichaamsverplaatsing
yame: stop
yoi: klaar
yudansha: gegradueerd persoon, beoefenaars met een zwarte band
zanshin: voortdurende waakzaamheid

Junbi-Undo

Junbi-Undo zijn traditionele Goju-Ryu opwarmingsoefeningen. Ze bereiden het ganse lichaam voor (van de tenen tot de nek) op de andere onderdelen van de training. De oefeningen zijn bedoeld om kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen, ademhalingsregulering, en regulering van de ki-huishouding te verbeteren. Indien men deze oefeningen beheerst zal ook de uitvoering van de verschillende technieken verbeteren.

Hojo-Undo

Traditionele krachttraining voor de vingers, polsen, armen, schouders, rug, benen en knieën, waarbij gebruik gemaakt wordt van traditionele voorwerpen.

De volgende attributen kunnen gebruikt worden:

 • Chi’Ishi (hefboom met een gewicht)
 • Nigiri Game (grijpvazen)
 • Tan (lange halter)
 • Ishi Sashi (stenen hangslot)
 • Sashi Ishi (natuur steen)
 • Kongoken (ijzeren ovaal)
 • Makiwara (stootplank)

Door het trainen met deze attributen worden kracht, snelheid, uithoudingsvermogen, coördinatie en muchimi (kleverigheid) ontwikkeld.

Kihon

Kihon bestaat uit een reeks van elementaire technieken.

 • Tachi waza: standen
 • Tsuki waza: stoot-technieken
 • Uke waza: blok-technieken
 • Uchi waza: slag-technieken
 • Geri waza: schop-technieken
 • Hiki waza : trek-technieken
 • Oshi waza: duwende-technieken

De oefeningen worden zowel stilstaand als in bewegende vorm geoefend en vormen de basis voor alle technieken. Het is dus erg belangrijk om ze te blijven oefenen.

Kata

Een kata is een opeenvolging van bewegingen, die een serie van aanvalstechnieken of bloktechnieken bevat. Het is een gevecht tegen meerdere denkbeeldige tegenstanders. In de kata zitten geheime principes van het Goju-Ryu Karate. Een kata is niet zomaar een schijngevecht, het is een demonstratie van technieken die op elk moment kunnen gewijzigd worden en in welke de essentie van karate vorm aanneemt. Deze trainingsvorm is zeker niet eenvoudig of gemakkelijk, het is door kata dat men de “Gokui” (de essentiële kennis) kan bereiken. In karate is er geen eerste aanval. Daarom begint elke kata met een verdediging (bloktechniek). De beste verdediging is een gevecht vermijden! Daarom zegt men dat karate de kunst van een wijs man is. Om een kata correct te oefenen moet je steeds opnieuw elke beweging herhalen. Als een kata door een goed getraind persoon wordt uitgevoerd verkrijg je een dynamische kracht die in een opeenvolging van prachtige bewegingen resulteert.

Heishu kata

Sanchin: Unieke kata in het Okinawa Goju-Ryu Karate. Het betekent drie gevechten. We trainen lichaam (continu spierspanning en diepe buikademhaling), geest en spirit. De hedendaagse Sanchin is een variant ontwikkeld door Miyagi Chojun Sensei. De originele versie is van Kanryo Higaonna sensei. De ademhaling in de originele versie had een explosiever karakter en het lichaam maakte twee keer een lichaamsdraai van 180 graden. Tijdens de uitvoering van de kata Sanchin kan de correcte spierspanning getest worden (shime). Sanchin kata vertegenwoordigt de GO (= hard) van Goju-Ryu.

Tensho: Deze kata werd door Miyagi Chojun Sensei ontwikkeld als tegenhanger van de kata Sanchin en betekent letterlijk ‘draaiende palmen’. Ook in deze kata is er continu spierspanning en een diepe buikademhaling maar het karakter van deze kata is geheel anders. Sanchin lijkt heel gesloten, hoekig en hard (go), Tensho lijkt open, sierlijk en zacht (ju). Tensho bevat veel ronde draaiende hand- en polstechnieken.

Kaishu Kata
 • Gekisai-dai-ichi: (aanval en vernietiging 1) Bestaat uit diverse combinaties van eenvoudige basistechnieken
 • Gekisai-dai-ni: (aanval en vernietiging 2)
 • Saifa: (vernietigende slagen) Bevat veel slagtechnieken en combinaties van hand- en beentechnieken die een goede coördinatie vragen
 • Seiyunchin: (in het gevecht uit balans brengen) Bevat geen traptechnieken en benadrukt de vorming van sterke stabiele standen
 • Shisochin: (gevecht in vier richtingen) De aanvalstechnieken worden in vier richtingen uitgevoerd
 • Sanseru: Chinese naam en staat voor 36, de vermenigvuldiging van 6 × 6. De eerste 6 staat voor oog, oor, neus, tong, lichaam en geest. De tweede 6 symboliseert kleur, stem, smaak, reuk, tast en rechtvaardigheid.
 • Sepai: Chinese naam en staat voor 18, de vermenigvuldiging van 6 × 3. De uitleg voor de 6 is hetzelfde als de tweede 6 in kata sanseru. De 3 staat voor goed, slecht en vrede
 • Kururunfa: (stilte voor de storm) Krachtige kata, waarbij de nadruk ligt op verplaatsing
 • Sesan: Chinese naam en staat voor 13, in de Chinese cultuur een geluksgetal
 • Suparinpei/Peichurin: Chinese naam en staat voor 108, de vermenigvuldiging van 3 × 36. De uitleg voor de 3 van kata Sanseru en 36 van kata Sepai. 108 verwijst naar de 108 verleidingen die de mens volgens het boedhisme heeft. Suparinpei is de meest gevorderde en langste kata uit het Okinawa Goju-Ryu Karate

Sepai, Kururunfa, Sesan en Suparinpei/Peichurin benadrukken door hun afwisseling van hard en zacht, van go en ju, de ware essentie van het Okinawa Goju-ryu Karate-do.

Bunkai

Bunkai zijn oefeningen met partner waarin de toepassingen uit de kata gebruikt worden.
Deze toepassingen werden getest in echte gevechts,situaties. Op deze manier werd elke kata verbeterd en bijgeschaafd.
Het is bekend dat de oude karate meesters gevechtstechnieken en -bewegingen bestudeerd hebben bij gevechten tussen dier en dier, dier en mens, en mens en mens. Ze hebben ook de fysiologie van het menselijk lichaam bestudeerd.

Al deze elementen zijn verenigd in kata.

Kakië

Kakie zijn oefeningen met partner.
Door kakie worden duw- en trektechnieken aangeleerd, om de tegenstander uit balans te brengen, evenals klemtechnieken en het aanvallen van vitale punten.
In de basisoefeningen leert men het GO-aspect van Goju-Ryu, zoals de kracht van de tegenstander absorberen. Kakie is een typische trainingsvorm van het Goju-Ryu Karate.

De gevorderde karateka kan ook de bunkai in kakie integreren.

Kumite

Oefengevecht met partner van zacht tot zeer hard.
Randori is een zachte vorm vam kumite. Het is een systeem van vrij vechten waarbij men leert overgaan van de ene beweging naar de andere, gebruik makend van arm- en beentechnieken. De technieken moeten elkaar snel en vloeiend opvolgen, zonder daarbij controle en zelfbeheersing te verliezen. Het mag niet ontaarden in wedstrijd-kumite.
Iri-Kumi is een meer realistisch gevecht. De twee tegenstanders staan zeer kort tegen elkaar en een Iri-kumi gevecht gaat dikwijls door tot één van de twee deelnemers zich overgeeft.

Dojo Kun

8 Leefregels van het Okinawa Goju-Ryu Karate

Hitotsu: Wees nederig en beleefd.
Hitotsu: Train voortdurend uw fysieke sterkte.
Hitotsu: U kunt het ver brengen, blijf zoeken.
Hitotsu: Blijf kalm maar wees toch snel.
Hitotsu: Verzorg uw gezondheid.
Hitotsu: Leef een regelmatig leven.
Hitotsu: Wees niet te fier noch te bescheiden.
Hitotsu: Train met volharding en geduld.

Dojo Kun geschreven door Higaonna Sensei

Hitotsu Reigi wo omonzuru koto
Respecteer anderen
Respectez les autres
Respect others

Hitotsu, Shinshi no renma ni hagemu koto
Wees moedig
Soyez courageux
Be courageous

Hitotsu, Hibi no tanren wo okatarazu.
Dento karate wo mamoru koto
Train dagelijks en bescherm het traditioneel karate
Pratiquez quotidiennement et protégez le karaté traditionnel
Practice daily and protect traditional karate

Hitotsu, Gojuryu Karatedo no shinzui wo tankyusuru koto
Streef ernaar om de essentie van Goju-Ryu te bereiken
S’efforcer de préserver l’authenticité de Goju-Ryu
Strive to reach the essence of Goju-Ryu

Hitotsu, futofukutsu no seishin wo yashinau koto
Geef nooit op
Ne jamais abandonner
Never give up